10. Vilvoorde, ten dienste van wie er woont

Vilvoordenaars hebben weinig inspraak in het beleid. Slechts een derde voelt zich geïnformeerd over wat de stad beslist. Ons voorstel om een inspraakmoment te organiseren over het nieuwe parkeerreglement werd direct van tafel geveegd. De website van de stad bevat te weinig informatie en laat inwoners niet toe om in gesprek te gaan met het bestuur. De openingsuren van de stadsdiensten zijn lastig voor werkende inwoners. Vilvoordenaars verdienen beter.

Onze visie: In 2025 is de digitale achterstand weggewerkt. Officiële documenten worden eenvoudiger aangevraagd en afgeleverd. Ze worden daardoor goedkoper. Het stadspersoneel kan meer het terrein op, bijvoorbeeld om langs te gaan bij minder mobiele mensen die hun identiteitskaart moeten verlengen. De openingsuren van stadsdiensten worden flexibeler, een must voor gezinnen waar de ouders voltijds werken, voor de kinderen zorgen en al genoeg stress hebben.

De website wordt gemoderniseerd. Handig voor ondernemers die een zaak willen starten, ouders die het aanbod van kinderopvang willen kennen of senioren die op zoek zijn naar extra zorg. Ze is volledig aangepast aan de noden van mensen met een beperking, zoals slechtzienden. Sociale media zoals Whatsapp en Facebook worden beter ingezet om directer met de bevolking te communiceren. Er komt één telefoonnummer en één mailadres voor alle stads- en OCMW-diensten, zoals in Kortrijk. Inwoners kunnen zelf perfect zien hoever het staat met de behandeling van hun vragen. Klassieke communicatiemiddelen, zoals de stadskrant, blijven wel bestaan. Ook zonder computer of smartphone blijf je dus op de hoogte. De stad communiceert in heel helder, eenvoudig Nederlands, begrijpelijk voor iedere inwoner.

Vilvoorde krijgt eindelijk een stadsapp. Die informeert over activiteiten van lokale verenigingen, helpt bij het vinden van een parkeerplaats en stimuleert lokaal shoppen en uitgaan. Je kan er zelfs mee reserveren in je favoriete restaurant. Bovendien kan de stad met zo’n app sneller informeren over noodsituaties, zoals een stroompanne, een ongeval of een onvoorziene verkeersomleiding. Op buurtniveau kunnen bestaande digitale platformen als Hoplr een grote meerwaarde hebben voor een stad als Vilvoorde.

De inwoners worden vanaf dag één meer betrokken bij het beleid. Alle beslissingen van het stadsbestuur worden snel gepubliceerd op de website, net als alle mandaten en vergoedingen van verkozenen. De zittingen van de gemeenteraad worden via het internet gelivestreamd, een vraag die CD&V in 2013 lanceerde. Klassen of verenigingen worden op eenvoudig verzoek ontvangen op het stadhuis om er uitleg te krijgen over de werking van de stad. Bij grote projecten worden inwoners ruim vooraf, en niet in de eindfase, geconsulteerd.

Ook over de begroting wordt transparanter gecommuniceerd, al is het maar om financiële schandalen zoals dat in 2017 sneller te ontdekken. Vilvoorde sluit ook aan bij www.jegemeentetelt.be, zodat inwoners een goed beeld krijgen van hoe de middelen gebruikt worden. Er komt een ‘burgerbudget’: inwoners krijgen zeggenschap over 10% van het stadsbudget. De fiscale druk, die de voorbije jaren al sterk toenam, wordt niet verder verhoogd. Er wordt actiever ingezet op het binnenhalen van bovenlokale steun. In dat verband moet de erkenning van Vilvoorde als centrumstad, een oude eis, eindelijk afgedwongen worden. Maar er zijn ook andere financieringsbronnen. Vilvoorde trekt nu bijvoorbeeld nauwelijks Europese steun aan, terwijl daar heel wat mogelijkheden liggen. Een gemiste kans. Daar moet nu werk van worden gemaakt.