5. Vilvoorde, waar je kan parkeren als het nodig is

Het huidige (nieuwe) parkeerreglement brengt de stad elk jaar meer dan een miljoen euro op. Maar bij de Vilvoordenaar zorgt het voor onvrede. Terecht: de tarieven gingen drastisch omhoog, de betalende zone werd uitgebreid en inwoners die net buiten de betalende zone wonen, zien hún parkeerplaatsen ingenomen worden door anderen. Leuk is anders.

Onze visie: In 2025 zijn er voldoende buurtparkings. Vooral in de wijken en is de omslag gemaakt naar fietsen en deelmobiliteit.

We maken werk van buurtparkings in die wijken waar er een duidelijk tekort is aan parkeerplaatsen. De schaarse ruimte wordt maximaal gebruikt: meer parkeren ondergronds of in de hoogte, bijvoorbeeld met stijlvolle parkeertorens die ook een meerwaarde zijn voor de buurt. Laten we creatief zijn: waarom geen zonnepanelen of recreatie op het dak van een parkeertoren? Steeds meer steden doen het, het werkt.

In het stadscentrum kiezen we op korte termijn voor een flexibeler parkeerbeleid dat winkelen aantrekkelijker maakt. Dat geeft de lokale economie een boost. De stadsapp toont je waar er nog een parkeerplaats is. Zo vermijden we nutteloos rondrijden.

Op iets langere termijn bereiden we een heuse omslag in ons mobiliteitsbeleid voor. Ten eerste moet Vilvoorde de ambitie hebben om dé fietsstad in de regio te worden. Ten tweede zetten we in op deelmobiliteit: er komen meer deelauto’s (meer dan de twee nu) en de stad bouwt zelf een wagenpark uit van elektrische (lease-)wagens die op ongebruikte momenten - na de werkuren of in het weekend - ingezet worden als deelauto’s. Ten derde lanceren we een project ‘slimmestadsdistributie’. Leveringen aan handelaars in het centrum gebeuren efficiënter en zorgen voor minder (zwaar) verkeer. Tot slot komen er kleinschalige mobipunten waar verschillende vervoersmodi samenkomen: een bushalte, een fietsenstalling, deelauto’s en -fietsen, een kiss&ride-zone, op maat van elke wijk. Al deze maatregelen samen verminderen de parkeerdruk
in het centrum.

Mobiliteit overstijgt uiteraard het Vilvoords grondgebied. Bovenlokaal focussen we op twee prioriteiten: we gaan na hoe we van Vilvoorde een knooppunt kunnen maken van binnenvaart, wat leidt tot minder vrachtwagens op de weg. En we pleiten voor de trambus als permanente oplossing, in tegenstelling tot het huidige stadsbestuur dat voorstander is van een (duurdere) tram. Die trambus moet door de Schaarbeeklei rijden, niet door de Stationlei.