6. Vilvoorde, dat zorgt voor wie het echt nodig heeft

Op sociaal vlak scoort Vilvoorde niet goed. Heel wat inwoners krijgen hun rekeningen met moeite betaald. Slechts 1 op de 5 kinderen uit een kansarmoedegezin vindt de weg naar betaalbare kinderopvang. Kinderarmoede is in de huidige bestuursperiode verdrievoudigd. Voor velen is de drempel naar goede gezondheidszorg te hoog; achter veel deuren schuilt vereenzaming en huiselijk geweld.

Onze visie: In 2025 is de armoede in Vilvoorde teruggedrongen tot minstens het Vlaams gemiddelde. Dat is ons (ambitieus) streefdoel. De sociale diensten en het OCMW moeten voldoende sterk staan om mensen die het echt nodig hebben te begeleiden, weg uit de armoede, richting een volwaardige job en plaats in de maatschappij.

We focussen op kinderarmoede. Er komt een laagdrempelig (fysiek) ‘Huis van het Kind’ dat alle diensten rond kinderwelzijn samenbrengt. Ook spelotheek Pipeloentje, die speelgoed uitleent aan kansarme gezinnen, krijgt (er) een goede thuis. We begeleiden kinderen die thuis geen Nederlands spreken, om te voorkomen dat die een leerachterstand oplopen.

Betaalbaar wonen is niet evident in Vilvoorde. Goede sociale huisvesting en het voorkomen van huisuitzettingen zijn meer dan ooit nodig. De stad lanceert een campagne om inwoners aan te moedigen hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Een groot deel van het inkomen gaat immers naar wonen. En naar energie. Daarom voorzien we doelgerichte vorming over energiebesparing.

We gaan actief de strijd aan tegen vereenzaming, onder andere bij senioren en alleenstaanden, en stellen hiervoor een aparte ambtenaar aan. We voorzien laagdrempelig vrijwilligerswerk en betrekken hen actiever bij de wijkwerking. Lokale Dienstencentra zijn daarvan het kloppend hart. Mensen die nood hebben aan gezelschap kunnen er terecht, net als ‘buddies’ die buren gezelschap houden.

Ook wie ziek is, heeft zorg nodig. Dat gaat van een goed uitgebouwde eerstelijnsgezondheidszorg en mantelzorg tot een sterk ziekenhuis. De bibliotheek wordt actiever gebruikt om te sensibiliseren rond gezondheidsthema’s, in het bijzonder rond psychologisch welzijn en de strijd tegen depressie en burn-out. Een ‘EHBO-pakket psychisch welzijn’ wordt ter beschikking gesteld van onze jeugdverenigingen en het stadspersoneel. De stad gaat ook de strijd aan tegen pesten en fysiek geweld, waar vrouwen en jongeren te vaak slachtoffer van zijn. Er wordt werk gemaakt van meer noodopvang en van een vluchthuis.

Net als mensen verdienen ook dieren gepaste zorg en bescherming. Daarom eisen we dat er een Schepen van Dierenwelzijn komt. Die stelt tegen 1 juli 2019 een ‘dierenwelzijnsplan’ op, met ruime aandacht voor beschermde diersoorten en biodiversiteit. Tegen dierenmishandeling wordt hard opgetreden. Er komt ook een meld- en infopunt Natuur en Milieu.