7. Vilvoorde, waar mensen buitenkomen

In een stad met verschillende culturen en talen, en met weinig contact tussen buren, kunnen kleine ergernissen snel uitgroeien tot burenruzies of tot conflicten tussen bevolkingsgroepen. Ook tussen verschillende generaties is er nog te weinig contact. Dat draagt bij tot vereenzaming en isolement, vooral - maar niet alleen - bij senioren.

Onze visie: In 2025 zijn er meer ‘gedeelde ruimtes’ waar Vilvoordenaars elkaar spontaan tegenkomen of samen activiteiten kunnen organiseren. Parken zoals het Hazeweidepark of kleinere pleintjes verspreid over de stad worden belevingsplaatsen, met een BBQ-stel, petanque- of sportinfrastructuur.

Er komen fitnessparkjes, een hondenweide of een speelparcours voor de kinderen - ook in de wijken. Burgerinitiatieven die die openbare ruimtes tijdelijk invullen en beheren, spelen hierin een rol. Vooral voor jonge gezinnen moet het aanbod van openbare ontmoetings- of recreatieplekken drastisch worden uitgebreid. Ook netwerkscholen, waar ouders en buurtbewoners ook na de schooluren welkom zijn voor activiteiten als voorleesgroepen of huiswerkbegeleiding dragen bij tot meer sociaal contact. Verenigingen doen dat ook. Daarom steunen we die door de bestaande infrastructuur beter te gebruiken en waar nodig extra vergaderruimte te zoeken. Nieuwe verenigingen worden aangemoedigd met een starterspakket.

Inwoners worden nog meer aangemoedigd om straatfeesten te organiseren. Er wordt geëxperimenteerd met enkele ‘kangoeroestraten’, waar inwoners elkaar helpen met kleine klusjes. Met een sticker op hun raam geven ze zich op als vrijwilliger. We gaan voor een ‘generatiepact’, met initiatieven en evenementen die jong en oud samen uitwerken. Tijdens de examenperiode komen er ‘samen-studeerplekken’, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum, een win-win voor jong en oud. Er zetelt een jongere in de seniorenraad en een senior in de jongerenraad.

De Grote Markt wordt maximaal opengesteld voor initiatieven van Vilvoordse verenigingen. Het is dé plek waar grote evenementen plaatsvinden, zoals een motorwijding, sportmanifestaties, openluchtfilms of een maandelijkse kunst- of ambachtenmarkt. Een evenement organiseren wordt voor een Vilvoordse vereniging kinderspel, via een digitale tool zoals Planidoo. Als er voldoende interesse is, komt er op woensdag op de Grote Markt een opgefriste woensdagmarkt, met vooral streekproducten en korteketen-producten.

Cultuur verbindt. In Vilvoorde zijn er nu al heel wat culturele verenigingen die in goede omstandigheden verder moeten kunnen werken. De veelheid aan initiatieven is een troef. Daarnaast stimuleert de stad elke vorm van culturele expressie die focust op het ontdekken van wat of wie ‘anders’ is en daardoor bijdraagt tot het vormen van een hechtere Vilvoordse gemeenschap. We gaan voor cultuur met de C van curieus en contact. Dat weerspiegelt zich ook in de straatnamen, in een opwaardering van ons erfgoed en in een uitgebreidere samenwerking met bestaande en nieuw:e zustersteden. Er komt een theaterfestival ‘Theater in het Park’ en een stadsdichter die de Vilvoordse toekomstvisie verwoordt