8. Vilvoorde, groene pionierstad

Onze wegen slibben dicht, files leiden tot stress. Op veel plaatsen slalommen fietsers tussen auto’s. Vilvoorde heeft het charter ‘Sterk Fietsbeleid’ niet ondertekend en een echt fietsbeleid is er niet. De snelle bevolkingsgroei vreet groene ruimte en de uitstoot van CO2 en fijn stof in onze stad blijft te hoog. Dat alles los je niet op met enkele halfgroene maatregelen. Tijd dat een partij mee bestuurt die op de tafel klopt als er groene keuzes moeten worden gemaakt.

Onze visie: In 2025 is Vilvoorde een groenere stad, op bepaalde vlakken zelfs een pionier. Luchtkwaliteit staat centraal. Rond scholen, speel- of sportterreinen en in shoppingstraten meten sensoren constant de luchtkwaliteit. We gaan voor mospanelen, groendaken en op termijn een lage-emissiezone om de meest vervuilende auto’s uit het centrum te weren. We richten ons op de strenge normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Het klimaatplan herwerken we zodat het echt van onderuit gedragen wordt. Inwoners kunnen zelf initiatieven nemen, onder meer via een ‘klimaatchallenge’ waar wijken, verenigingen en scholen het tegen elkaar opnemen. We maken groen beleid boeiend. Als stad investeren we meer in hernieuwbare energie, samen met een energiecoöperatieve, waar alle Vilvoordenaars beter van worden.

Binnen dat klimaatplan legt de stad zichzelf drie ambities op. Ten eerste streven we tegen 2030 naar CO2-neutrale stedelijke gebouwen. We bekijken of we deze doelstelling o.a. via ‘groene obligaties’ kunnen bereiken en of de stad de rentelast kan overnemen van inwoners of verenigingen die een energielening aanvragen. Ten tweede drijven we het aantal elektrische wagens in onze stad op: het aantal laadpalen wordt uitgebreid; de stad gaat zelf ook voor een elektrisch wagenpark (leasing), biedt gratis parkeerplaatsen aan voor e-wagens en geeft uitvoerige informatie over e-wagens op de website van de stad. Tot slot wordt Vilvoorde tegen 2025 een fietsstad, met een systeem van slimme deelfietsen zoals dat al in verschillende Vlaamse steden bestaat. Een fietsambtenaar, verantwoordelijk voor een fietsbudget, zorgt ervoor dat fietsbeleid in alle beleidsdomeinen wordt opgenomen. Hij/zij functioneert als ombudsman bij wie Vilvoordenaars terechtkunnen.

Er komt een groenplan om in elke wijk meer kleur en leven te brengen. ‘Groen om elke hoek’ dus. De stad heeft een grote verantwoordelijkheid in het onderhoud van dat groen. Vanaf 2025 wordt er geen groene ruimte meer aangesneden. Door slimme verdichting en beter gebruik van de openbare ruimte zijn er voldoende groene ruimtes die we met elkaar verbinden. Inwoners komen er tot rust.

Tot slot kiest Vilvoorde voor beleggingen in duurzame zicht-, spaar- en termijnrekeningen en voor een groen aankoopbeleid. Het stadsbudget wordt afgetoetst aan de VN-‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.