9. Vilvoorde, waar sporten de normaalste zaak van de wereld is

Minder dan de helft van de Vilvoordenaars is tevreden over de sportaccommodatie in onze stad. Het aantal sporters stijgt, maar de infrastructuur volgt niet, zoals het Memorandum van de Sportraad aantoont. Meerdere voetbalterreinen zijn allemaal verdwenen. De sportinfrastructuur die er nog is, veroudert snel. Kijk maar naar ons zwembad. Na jaren verwaarlozing is ons sportbeleid aan een inhaalbeweging toe.

Onze visie: In 2025 is Vilvoorde een stad waar iedereen zich sportief kan uitleven. Ons sportbeleid moet vooral inwoners met elkaar in contact brengen. Elke wijk heeft recht op eigen sportinfrastructuur - een klimmuur, een voetbalkooi, een basketpleintje of een petanquebaan - die buurtbewoners zin geeft om buiten te komen.

Mensen in armoede of met een beperking hebben meer dan wie ook nood aan sociaal contact. We bouwen daarom de vrijetijdspas en G-sport verder uit. We focussen radicaal op de sociale en recreatieve dimensie van sport.

Sport moet veel zichtbaarder worden in de openbare ruimte, met bewegingstoestellen voor senioren in de parkjes en workout-fitnesstoestellen voor jongeren. Want zien sporten doet sporten. Initiatieven die recreatieve sporters bijeenbrengen worden beter ondersteund. Er worden partners gezocht om jaarlijks een recreatieve ‘10 miles’ te organiseren. De stad stelt sportambassadeurs aan die inwoners inspireren om zelf te gaan sporten. Vilvoorde heeft nu al heel wat sporttalenten - in beachvolleybal, carting, wielrennen of atletiek - die te weinig betrokken worden bij het sportbeleid.

Het nijpende tekort aan voetbalterreinen moet dringend worden aangepakt. Er is duidelijk nood aan een nieuw polyvalent sportcomplex voor o.a. dans, hockey, yoga, ropeskipping en zaalvoetbal. We gaan na of dat op korte termijn mogelijk is, bijvoorbeeld op de site van Forges de Clabecq, ter vervanging van de huidige stedelijke sporthal. Dat idee gaat terug tot eind jaren ‘90, het is tijd om daar eindelijk werk van te maken.