CHRISTENDEMOCRATEN OP BARRICADEN
Een christendemocraat, een liberaal en een socialist zitten samen op café. Wat verderop zit een man die duidelijk al een glas te veel op heeft. Hij bestelt zijn volgende pint en wordt door de ober bediend. ‘Het is een schande’, roept de socialist, ‘Het zou verboden moeten worden om meer dan vier glazen per uur te drinken.’ De liberaal fulmineert: ‘Laat die mens toch gerust! Het is zijn leven, hij maakt zijn eigen keuzes.’ Ze willen de christendemocraat om zijn mening vragen, maar die is plots verdwenen. Een paar tellen later zit hij naast de dronken man en vraagt: ‘Zou u dat glas nog wel leegdrinken?’

Indien de cd&v niet bestond, dan had ik ze willen uitvinden. Geen mooiere ideologie dan de christendemocratie. Ze weer relevant maken, dat begint met opnieuw zelf op onze ideologische strepen te staan. Beleidsmakers moeten compromissen opzoeken en zich pragmatisch opstellen, maar als politieke partij moeten we op de barricaden staan voor een betere wereld. En dat op basis van onze idealen.

·         We zijn gemeenschapsvormers. In een wereld vol individualisme en etatisme is het onze taak om het systeem te herstellen. Genoeg partijen die heel je leven door de overheid willen laten bepalen. Genoeg partijen die iedereen aan hun lot overlaten. En toch zijn we enkel samen in staat tot grootse dingen. Een inclusieve samenleving waar we van iedereen verantwoordelijkheidszin verwachten. Voor zichzelf en voor anderen. Met respect voor de waarden die we uitdragen.

·         We zijn rentmeesters. De enige echte groene partij. Als goede huisvader en -moeder willen we de wereld beter achterlaten voor wie na ons komt. Verstandig groen, niet dogmatisch. En al helemaal niet door een sociaal bloedbad aan te richten of sectoren weg te jagen die we nodig hebben om te overleven. Een echte rentmeester laat toekomstige generaties ook niet achter met een schuldenberg. Letten op de centen, zoals wijlen Dehaene dat deed.

·         We zijn Daensisten. We laten niemand achter. Van het kind dat opgroeit in een kansarm gezin tot de gepensioneerde die overleeft met een veel te laag pensioen. Van de fietskoerier die zijn eigen plan moet trekken tot de alleenstaande moeder die zwarte sneeuw ziet. Het is onze morele plicht om te corrigeren daar waar noodzakelijk. Vandaag meer dan ooit.

Alleen mag het niet bij woorden blijven. Het gaat om onze principes. Rode lijnen die onwrikbaar zijn. En ja, het gaat ook om communicatie. Aan onze ideologische wortels scheelt maar bitter weinig. We moeten ze alleen duidelijk overbrengen. Eigentijds, offensief en volks. 

Dat het kan bewijzen veel van onze lokale besturen iedere dag. Vandaag is het aan cd&v nationaal om te presteren. Als voorzitter wil ik u bijstaan. U militant. U lokaal bestuurslid. U bovenlokaal bestuurslid. Horen wat lokaal leeft, vertalen wat nationaal gebeurt. De cd&v weer brengen daar waar ze hoort te staan. Met passie en engagement. En met een ploeg boordevol talent. 

Want alleen samen zijn we in staat tot grootse dingen.

Sammy Mahdi – Kandidaat voorzitter

Nog niet gestemd voor de nieuwe nationaal voorzitter? Breng hier uw stem uit.