Lachgas en andere drugs blijken heel populair te zijn bij jongeren. CD&V gemeenteraadslid Tine Paredis vroeg om extra in te zetten op preventie op school en kreeg een positief antwoord.

Hierbij de volledige tekst van de interpellatie op de gemeenteraad: "Verdergaand op het vaststellen van de algemene politieverordening rond het verbod op het bezit en de verkoop van lachgascapsules, wil ik even verdergaan op cijfers rond druggebruik die onlangs in de actualiteit zijn verschenen. Volgens officiële cijfers zouden 1 op 10 van de 15 tot 35 jarige al wel eens cannabis roken, 1 op de 100 gebruikt cocaïne of xtc. Cijfers die toch wel verontrustend zijn.
In onze maatschappij kan je niet naast drugs kijken, ze zijn wettelijk verboden en in de verkeerde hoeveelheid zijn ze ook dodelijk. Ondanks het feit dat illegale drugs wettelijk verboden zijn, vinden ze makkelijk hun weg naar gebruikers.
Verschillende studies tonen aan dat jongeren voor het eerst in contact komen met drugs rond de leeftijd van 15 jaar.
Het taboe rond drugs blijft groot, er wordt nog té weinig ingezet op drugpreventie, ook in scholen. Het is als leerkracht of ouder geen gemakkelijke taak om onbevooroordeeld over drugs te praten, het is van belang ervaren professionals in te zetten die objectieve informatie over drugs verschaffen.
Wordt er voldoende ingezet op drugpreventie in het secundair onderwijs in Vilvoorde?
Kunnen wij als stad in samenwerking met de scholen inzetten op een preventiecampagne rond drugs?"
 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties