Op de gemeenteraad van 25 november legde CD&V-gemeenteraadslid Tine Paredis (27) de eed af als schepen in Vilvoorde. Ze neemt daarmee, zoals een jaar geleden bij het begin van de coalitie al was aangekondigd, de fakkel over van huidig schepen Peter Van Kemseke. Van Kemseke bracht CD&V Vilvoorde, na jaren oppositie, opnieuw in het bestuur van de Zennestad. Hij deed dat met een bijzonder jonge ploeg, die nu dus ook de kans krijgt zich politiek te bewijzen.
Peter Van Kemseke: ‘Met zo’n jonge fractie vond ik het vorig jaar niet meer dan logisch dat een van onze jongeren na de opstart zelf in het bestuur zou zetelen. Voor mij is dit de kers op de taart van onze partijvernieuwing. We hebben met CD&V bevoegdheden waar Tine zich helemaal in zal kunnen uitleven, zoals klimaat en digitalisering, maar ook woonbeleid, een belangrijk thema voor jonge gezinnen. Ik had dit zeker graag nog langer gedaan, maar nu de interne besprekingen over de Vilvoordse meerjarenbegroting zijn afgerond, is dit een ideaal moment om de weg vrij te maken voor onze jongeren.’
Tine Paredis: ‘Ik ben blij dat ik de fakkel mag overnemen van iemand als Peter die zijn jarenlange politieke ervaring met mij heeft willen delen. Als geboren en getogen Vilvoordenaar weet ik wat er leeft in onze stad en ben ik ervan overtuigd dat ik mijn steentje zal kunnen bijdragen. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om samen met het huidige stadsbestuur Vilvoorde naar nieuwe hoogten te stuwen.’
Van Kemseke zelf kijkt tevreden terug: ‘Samen met en dankzij de collega’s van de andere partijen heb ik op korte tijd heel wat kunnen opstarten. De dienstverlening in Vilvoorde wordt stilaan digitaal en binnenkort heeft Vilvoorde een stadsapp, waardoor de communicatie met onze inwoners een pak zal verbeteren. We haalden Europese subsidies binnen om een ambitieus klimaatplan uit te werken. Voor de renovatie van gebouwen zijn we een versnelling hoger geschakeld, en we hebben initiatieven om mensen die het financieel moeilijker hebben daar actief bij te begeleiden. Vilvoorde krijgt opnieuw noodopvang, er komt meer aandacht voor de wijken, en zo kan ik nog doorgaan. En wat misschien nog het meest voldoening geeft: CD&V Vilvoorde staat er weer. Ik ben er zeker van dat het een kweekvijver kan worden van nieuw politiek talent dat nu alle kansen moet krijgen. En wie weet woont straks zelfs de Nationale CD&V-voorzitter in Vilvoorde. Mooi toch?’