Het was de laatste gemeenteraad vóór de vakantie, de voorlaatste vóór de verkiezingen van 14 oktober. Met best veel onderwerpen op de agenda. Hier gaan we. We beginnen met schitterend nieuws!

Great!! Groen licht voor de Scouts!

Bijna drie jaar geleden – in september 2015 – vroeg Peter op de gemeenteraad een oplossing voor de Scouts. Die moesten op zoek gaan naar nieuwe lokalen. De Scouts hebben er de voorbije jaren keihard voor gewerkt en heel wat geld ingezameld. Nu is ook de borgstelling definitief binnen. Een heel goede zaak voor de Scouts én voor de stad. Peter vroeg dat er nu ook voor Chiro Houtem snel een beslissing zou komen. Ook dat dossier lijkt stilaan de goede kant uit te gaan.

 

Het Melkhuisje: vreemd verhaal…

De stad wil al jaren een horecazaak in het Hanssenspark, waar nu het Melkhuisje staat. Maar het was van in het begin duidelijk dat geen enkele ondernemer akkoord zou gaan met de voorwaarden: zelf een nieuwbouw neerpoten die na 30 jaar eigendom wordt van de stad. Die piste wordt nu definitief verlaten. Wat komt er dan wel? Hou u vast: de stad gaat het Melkhuisje (een beetje) renoveren voor een bedrag 'rond de 130.000 euro', met de bedoeling dat er 'een paar maanden per jaar' een pop-up brasserie komt. De rest van het jaar staat het leeg. Er is geen concrete uitbater en het is zeker niet meer voor deze zomer. Zo'n gebouw laat je toch niet leegstaan? Wij werken aan een alternatief. Goede ideeën welkom!

 

Hoeveel betaalt u voor parkeren in Vilvoorde?

Heel wat, zo blijkt uit de jaarrekening 2017. In 2016 bedroegen de inkomsten uit parkeren nog 480.000 euro. In 2017 springen die naar 950.000 euro! Een verdubbeling zeg maar. Tegen 2019 verwachten ze zelfs ruim 1 miljoen euro (1.1 miljoen om precies te zijn). Een weetje: in totaal ging er vorig jaar zo'n 35 miljoen aan belastingsinkomsten naar de Vilvoordse stadskas. Daar kan je al een en ander mee doen.

 

Parkeren: ook voor mensen met een beperking

Vorige week greep Vilvoorde naast het label 'Toegankelijke Gemeente' van de Provincie Vlaams-Brabant. Machelen, Tienen, Lennik en Aarschot kregen dat label wel omdat ze in een jaar tijd genoeg maatregelen genomen hadden om hun stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Waar liep het mis voor Vilvoorde? Onvoldoende aangepaste parkeerplaatsen. CD&V vroeg extra acties tegen september. De stad beloofde dat er onder de Grote Markt en aan het Portaelsplein telkens 2 parkeerplaatsen worden aangepast. Hopelijk krijgt Vilvoorde in de herkansing, in september, toch nog het label.

 

Samana vraagt een mantelzorgpremie

Samana, de organisatie die zich inzet voor chronische zieken en mantelzorgers, voerde actie net voor de gemeenteraad begon. Vilvoorde is immers een van de weinige gemeenten in onze streek die geen mantelzorgpremie heeft. Een mantelzorger zet zich vrijwillig in voor een familielid, een vriend of een zieke buur. Zij verdienen waardering en een kleine toelage kan daarbij helpen. Peter zette dit direct op de gemeenteraad. Het stadsbestuur lijkt niet meteen voor het idee gewonnen: 'de mantelzorgpremie is jaren geleden afgeschaft omdat er teveel geld ging naar de mutualiteiten; Vilvoorde heeft al een thuiszorgpremie die daarmee deels overlapt'. Wat ons betreft zijn de argumenten van Samana nochtans erg overtuigend.

 

Belasting op ondernemen

Wie een bedrijf heeft in Vilvoorde betaalt een belasting. In totaal bracht dat vorig jaar 1,6 miljoen euro op. De gemeenteraad besliste om een aantal (kleinere) ondernemers daarvan vrij te stellen. CD&V vroeg expliciet dat ook 'studenten-ondernemers' worden vrijgesteld. Jongeren die studeren en ondernemen combineren verdienen zeker een duwtje in de rug!

 

Overdekte fietsenstallingen uitgesteld van 2017 naar … 2019

Geen fietsstad zonder veilige, overdekte fietsenstallingen. Er was budget voorzien zodat ze in 2017 geplaatst konden worden, onder andere in de buurt van een aantal sportcomplexen. Maar de planning liep vertraging op. En nog geen klein beetje: het ziet er niet naar uit dat ze er nog dit jaar zullen komen. Het zal voor het volgende bestuur zijn.

 

Nog meer vertraging…

Ook heel wat andere projecten liepen vertraging op, vooral in de wijken. Een goed voorbeeld is het wijkcirculatieplan in Faubourg. Maar ook het Actieplan Trage Wegen, waar heel wat inwoners aan hebben meegewerkt, is 'on hold' gezet. En het fameuze mobiliteitsplan voor Vilvoorde, dat er eind 2014 moest liggen, is nu voorzien voor … januari 2019.

 

Worstelen met het nieuw horecareglement

Op 1 mei is het nieuwe horecareglement in werking getreden, voor nieuwe én bestaande horecazaken. Een aantal horecazaken (het zouden er best veel zijn) zijn nog niet in orde. Wie echt moeilijk doet, moet natuurlijk gestraft worden. Maar Werner pleit er samen met kandidaat-gemeenteraadslid Ronald voor om in eerste instantie onze ondernemers aan te moedigen in plaats van te bestraffen. Zij die in orde zijn, zouden bijvoorbeeld een label krijgen en als voorbeeld voor anderen dienen.

 

En worstelen met de vrijetijdspas

Met Thomas De Mey (Open VLD) hebben we een bondgenoot als het over de vrijetijdspas gaat. Hij vroeg zich af waarom een van de grootste voetbalploegen van Vilvoorde (Sporting Club) nog altijd niet met vrijetijdspassen werkt. Een andere club, Vilvoorde City, doet dat wel, ze zijn zelfs de absolute koploper in het gebruik van de vrijetijdspas! En dat is niet altijd eenvoudig voor een club. Wat ons betreft moeten we eens zien hoe we clubs die er gebruik van maken en meer jongeren de kans geven om te sporten niet beter kunnen helpen.

 

We blijven bij de voetbal: KFC Peutie

In 2017 was er 80.000 euro voorzien om de sportinfrastructuur van KFC Peutie te renoveren. Maar aangezien de noden van FC Tanghe volgens het stadsbestuur groter waren, ging het geld daarnaartoe. Toch vinden wij dat ook Peutie meer steun verdient: het afdak bijvoorbeeld is in slechte staat en de betonnen omheining rond het voetbalplein brokkelt week na week af.

 

Rust in vrede … op een goed onderhouden kerkhof

Onkruid is een probleem op onze kerkhoven. Rosaline blijft erop terugkomen in de gemeenteraad, want veel inwoners zijn niet tevreden over het groenonderhoud. Tien maanden geleden stelden we voor onze kerkhoven 'in te groenen', zoals andere gemeenten. Het onderhoud wordt eenvoudiger en goedkoper. De stad ging dat onderzoeken en de nodige plannen opmaken. Zover zijn we nog niet. Er wordt nu geëxperimenteerd met een klein deeltje op het kerkhof van Peutie en Houtem. We blijven dit opvolgen.

 

Tot slot, als uitsmijter: wist je dat:

- de mobiliteitsraad al meermaals is bijeengekomen maar dat er nog altijd geen één verslag op de website staat van de stad?

- de inwoners van Houtem vorige week een uitnodiging in de bus kregen voor een bijeenkomst over 'dromen in Houtem', georganiseerd door de stad. De stad wil weten wat inwoners vinden van hun wijk. Beetje laat, niet, na bijna zes jaar bestuur? De brief was bovendien gedateerd op … 1 maart.

 

Volgende gemeenteraad: 10 september. Breng zelf een onderwerp op de agenda via info@vilvoorde.cdenv.be of via een van onze gemeenteraads- of OCMW-leden:

Bart Paredis (paredisbart@telenet.be), Marijke Van Houdt (marijke.vanhoudt@hotmail.com), Rosaline Muyldermans (lucienenrosaline@skynet.be), Werner Grauwels (werner.grauwels@telenet.be) en Peter Van Kemseke (vankemsekepeter@gmail.com). Voor het OCMW: Christel Herbosch (christel.herbosch@telenet.be) en Johan Gielen (johan.gielen@sales.berner.be)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.