Gezocht: de parkeerplaatsen van de Stationlei

De inwoners van de Stationlei zijn ongerust: de straat wordt heraangelegd om de trambus mogelijk te maken en daardoor verdwijnen tientallen parkeerplaatsen. Dit was al geweten in augustus vorig jaar. Maar nog altijd is er geen oplossing voor de inwoners die hun auto toch ergens moeten parkeren. Als ze dat niet in de nieuwe fietsvriendelijke Stationlei kunnen, wil CD&V garanties dat er parkeerplaatsen bijkomen in de onmiddellijke omgeving. Het stadsbestuur wil die garantie geven. Over de rijrichting in de Stationlei – die een éénrichtingstraat wordt – is er nog geen oplossing. Het stadsbestuur blijft dit 'bestuderen'.

Met andere woorden: het gaat maar niet vooruit. In die mate zelfs dat het stadsbestuur de deur openlaat voor een tracé door de Schaarbeeklei in plaats van door de Stationlei, zoals in het voorstel dat CD&V in november 2014 op tafel legde. Als de inwoners van de Stationlei zich willen mengen in het debat, is het nu het moment!

 

Een nieuwe Campionlei

Nog in het centrum krijgt ook de Campionlei een facelift. Meteen een goede kans om die ook fietsvriendelijker te maken. Voor een deel gebeurt dat ook: de huidige fietssuggestiestroken worden vervangen door een echt fietspad. Positief! Hopelijk blijft de straat tijdens de werken goed toegankelijk, ook voor mensen die minder goed te been zijn. Bij de werken aan de Leuvensestraat was dat immers niet het geval.

 

Half werk: je moet het zien om het te geloven

In het centrum wordt geïnvesteerd, in de wijken is dat een pak minder. Kijk maar naar de voetpaden, die er – zeker in de wijken – niet goed bijliggen. En dus zijn er herstelwerken nodig. Maar de manier waarop die werken in Koningslo zijn aangepakt konden zelfs de scenaristen van De Ideale Wereld niet verzinnen! In de Arendlaan en de Valkenlaan, in een residentiële wijk, werden enkel en alleen de stukjes voetpad net voor de opritten hersteld. De stukken voetpad tussen de opritten liet men links liggen. Met andere woorden: twee meter hersteld voetpad, dan drie meter niet, dan weer twee meter wel, … 'Ja, we hadden nog wat restbudget dat we daarvoor gebruikt hebben', klonk het bij de schepen. Wie verzint zoiets?

 

Horeca in het Hanssenspark: 'game over'

Maandenlang heeft dit dossier aangesleept! Bijna anderhalf jaar geleden begon het stadsbestuur een zoektocht naar iemand die in het Hanssenspark een horecazaak wilde uitbaten. Maar tegelijk legde het stadsbestuur nagenoeg onrealistische voorwaarden op. 'Dat lukt nooit', dachten wij. We krijgen helaas gelijk. De gesprekken met mogelijke geïnteresseerden leverden niets op, een laatste aanbod zal verworpen worden, en de stad trekt er de stekker uit. Ze gaan nadenken over 'een andere manier'. Intussen ging heel wat kostbare tijd verloren.

 

'Is er nog wat plaats voor onze jeugdvereniging?'

Vanuit CD&V hebben we altijd gevraagd dat het gebouw van het failliete jeugdhuis Tobit opnieuw zou gebruikt worden voor jeugdwerking. En dat gebeurt ook: vzw ROJM, die aan jongerenbegeleiding doet, neemt er binnenkort zijn intrek. Ze zullen het lokaal 6 dagen op 7 gebruiken. Ook de KAJ had interesse, maar het stadsbestuur ziet het niet zitten om daar twee verenigingen samen te zetten. Maar er is ook goed nieuws! De KAJ zou tegen de zomer een nieuw lokaal aangeboden krijgen in het centrum van Vilvoorde, als ze zouden willen verhuizen. Wij hopen dat het lukt, want het is een toffe bende die op onze steun kan rekenen!

 

Vrachtwagens in Kassei

Een jaar geleden wees Werner al op het toenemend aantal vrachtwagens dat sinds de invoering van het rekeningrijden zijn weg zoekt via sluipwegen, onder andere in Kassei. Een collega van de meerderheid vroeg een stand van zaken. Er zijn geen harde cijfers voorhanden, gaf het stadsbestuur toe, maar er is wel degelijk het aanvoelen dat het aantal vrachtwagens in de wijken is toegenomen. Werner gaf het voorbeeld van de Grimbergsesteenweg. Voor ons is het aanpakken van zwaar verkeer in de wijken een absolute prioriteit in het mobiliteitsplan, dat er hopelijk, na maanden uitstel, nog deze legislatuur komt.

 

Groenloo

Een paar maanden geleden drukte het stadsbestuur het protest van buurtbewoners de kop in en gaf het groen licht aan het Groenloo-project. Maar de weg is nog lang. Tot 12 maart kan er nog klacht neergelegd worden bij de Raad van State, en nadien moet er nog een verkavelingsvergunning worden aangevraagd. Bovendien is de eigenaar, het vastgoedbedrijf Immo Koningslo, op zoek naar andere bedrijven die (minstens een deel van) de site kunnen ontwikkelen. We volgen dit verder op…

 

Je hebt een idee. Wat gebeurt ermee?

Een jaar geleden lanceerde het stadsbestuur een digitaal platform waar inwoners hun beste ideeën op kwijt kunnen. Intussen zijn er 101 ideeën ingediend. Toch niet echt een succes vinden wij. De groep deelnemers is vrij beperkt en een aantal ideeën werd door het stadspersoneel zelf ingediend. Ons voorstel: maak dit platform beter bekend, en zorg als stad ook dat enkele ideeën heel snel gerealiseerd worden. Alleen zo voelen inwoners dat er ook echt naar hen geluisterd wordt.

 

Tot slot: wist je dat:

- Open VLD voorstelde dat de brandweer via een sticker op de deur of het raam kan zien of er huisdieren in huis zijn? Een goed idee dat onlangs ook door CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets in Brussel is ingevoerd. Het stadsbestuur 'wil het overwegen'. Dat is zoveel als: 'we zien wel'. Benieuwd of het lukt.

 

Volgende gemeenteraad: 12 maart. Breng zelf ook een onderwerp op de agenda door contact op te nemen met info@vilvoorde.cdenv.be of met een van onze gemeenteraads- of OCMW-leden:

Bart Paredis (paredisbart@telenet.be), Marijke Van Houdt (marijke.vanhoudt@hotmail.com), Rosaline Muyldermans (lucienenrosaline@skynet.be), Werner Grauwels (werner.grauwels@telenet.be) en Peter Van Kemseke (vankemsekepeter@gmail.com). Voor het OCMW: Christel Herbosch (christel.herbosch@telenet.be) en Johan Gielen (johan.gielen@sales.berner.be)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.