Het ziet ernaar uit dat het stadsbestuur de komende maanden geen grote beslissingen meer zal voorleggen aan de gemeenteraad. Het dringend noodzakelijke mobiliteitsplan wordt in elk geval pas na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober besproken. De kiezer zal er zich dus niet over kunnen uitspreken. Wat er wel besproken werd, lees je hier!

Op woensdagmorgen overleed de voormalige Vilvoordse burgemeester Willy Cortois. Hij was een monument in de Vilvoordse politiek, iemand met een visie die de partijgrenzen oversteeg. Vanuit CD&V wensen we de familie en vrienden van Willy veel sterkte in deze moeilijke periode.

De trambus schiet uit de startblokken…

Goed nieuws: er komt schot in het trambusdossier! De gemeenteraad gaf groen licht aan een overeenkomst die de voorbereidende werken aan het tracé nu concreet moet uitwerken. Een 25-tal straten langs het tracé, onder meer in Koningslo en Kassei, wordt heraangelegd. Veel minder duidelijkheid is er over het centrum: rijdt de trambus nu door de Stationlei, zoals voorzien in de projectnota die in augustus vorig jaar in overleg met de stad Vilvoorde werd goedgekeurd? Of wordt er dan toch gekozen voor een tracé door de Schaarbeeklei, een voorstel dat CD&V eind 2014 op tafel legde? CD&V blijft haar voorstel verdedigen: de Watersite-wijk wordt bediend én de inwoners van de Stationlei worden gespaard.

 

…maar het mobiliteitsplan wordt over de verkiezingen getild

Minder goed nieuws is dat het mobiliteitsplan voor Vilvoorde nog maar eens wordt uitgesteld. Het stadsbestuur wilde tegen eind 2014 met een mobiliteitsplan naar buiten komen. Maar de nieuwe timing is nu eind 2018, liefst vier jaar later! En dat is jammer, want Vilvoorde heeft écht wel een mobiliteitsprobleem. Denk maar aan de hoge concentraties fijnstof, aan de files rond het Heldenplein, de vrachtwagens die door residentiële wijken denderen, en het ontbreken van een fietsbeleid. Echt jammer dat het stadsbestuur een van de dringendste problemen in onze stad niet heeft aangepakt. Eigenlijk zegt het stadsbestuur: 'laat het volgende stadsbestuur dit maar oplossen'.

 

Troubles in de Trawoolstraat

Begin december kregen de bewoners van de Trawoolstraat een verrassing van formaat. Van de ene dag op de andere werd hun straat een eenrichtingstraat. Een veelgebruikte doorgang, het brugje aan de Correctiedreef, werd afgesloten met betonblokken. Zonder enig overleg. Gevolg voor de inwoners: veel omrijden en veel tijdverlies. Een vijftigtal inwoners stuurde kort daarop een petitie aan het stadsbestuur. Drie maanden lang kwam er geen antwoord. Dus zette CD&V dit op de gemeenteraad. En ja hoor: de dag dat wij onze interpellatie instuurden, vertrok een antwoord naar de inwoners. Eindelijk! Het brugje wordt niet heropend (een beetje vreemd), maar de rijrichting in de buurt (de Trawoolstraat, de Tuchthuisstraat en de Herlaerstraat) wordt omgekeerd. Het is aan de inwoners om te oordelen of dit voldoende is. Maar inwoners 3 maanden laten wachten op een antwoord, dat is er toch over …

 

Een nieuw horecaplan

De gemeenteraad keurde ook een nieuw horecaplan goed, met onder meer een nieuw terrasreglement. Er zitten een aantal goede punten in, zoals een strenger toezicht op het gebruik van het Nederlands in cafés en restaurants. In heel wat horecazaken word je nu immers alleen in het Frans bediend! Voortaan moet er tijdens de openingsuren altijd iemand zijn die Nederlands spreekt. Een goede zaak, maar op onze vraag hoe de stad dat gaat controleren (bijvoorbeeld via steekproeven?) kwam er geen antwoord.

Andere regels gaan volgens ons toch wat ver: winterterrassen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan, terwijl er cafés zijn die dat wel zien zitten. Een beetje meer vrijheid voor onze ondernemers? Bovendien gelden de regels enkel voor de ondernemers, niet voor de stad. Eén voorbeeld: als een ondernemer een vergunning aanvraagt, moet hij strikte deadlines respecteren. Zou het niet goed zijn als ook de stad verplicht wordt om een vergunning binnen een bepaalde termijn toe te kennen?

In elk geval, we kregen de garantie dat de terrassen, o.a. op de Grote Markt, voortaan groter zullen zijn dan onder het huidige reglement. Santé!

 

Hoeveel geld gaat er naar het onderhoud van voetpaden?

We proberen al een tijdje uit te vissen hoeveel geld er nu precies gaat naar het onderhoud van de voetpaden. Het officiële antwoord dat we kregen was: 'we kunnen niet exact meedelen hoeveel daaraan precies wordt uitgegeven'. We kregen wel cijfers voor het onderhoud van het openbaar domein: 1.25 miljoen euro per jaar, maar daar zitten bijvoorbeeld ook riolerings- en andere werken in. Dus vroeg Peter tekst en uitleg op de gemeenteraad. De schepen somde een hele reeks bedragen op waaruit zou blijken dat ongeveer een vierde van dat bedrag naar voetpaden gaat (zo'n 7 euro per inwoner). Zodra we alle cijfers schriftelijk ontvangen hebben, zullen we de precieze rekensom maken.

 

Is de kogel door de kerk (van Houtem)?

Vier jaar geleden, in 2014, werd het budget goedgekeurd om de kapotte verwarming in de kerk van Houtem te vernieuwen. In 2014 gebeurde er niets. In 2015 evenmin. In 2016 en 2017 – je raadt het – ook al niet. Bart hield vol en zette het punt opnieuw op de gemeenteraad. 'We hadden wat personeelsproblemen', was het antwoord, 'maar nu komt het in orde. De werken kunnen binnenkort beginnen, zullen 60 dagen duren, dus tegen volgende winter ligt de nieuwe verwarming er'. Een echt 5-jarenplan.

 

De modderparking van de d'Aubreméstraat

Een plaats waar je zeker geen waar voor je geld krijgt, is de parking in de d’Aubreméstraat. Je betaalt er om te parkeren én om met modderschoenen in je auto te stappen als het geregend heeft. De parking ligt er verschrikkelijk bij, aan putten geen gebrek. Rosaline vroeg dat de stad dit eens deftig zou aanpakken. Maar het ziet er niet naar uit dat dat zal gebeuren. 'Het is een 'tijdelijke' parking, het terrein staat te koop en dus kunnen we die parking niet verharden. Intussen worden de putten opgevuld' (al lijkt ons dat toch al een tijdje geleden). Stelt zich de vraag: is er al gedacht aan een alternatief als die 'tijdelijke' parking verdwijnt?

 

Komt er nog een Gelijke Kansen-beleid?

Op de vorige gemeenteraad stelde de schepen voor Gelijke Kansen dat ze een nieuw personeelslid 'armoedebestrijding' heeft. Mooi, dan kan er eindelijk een echt armoedebeleid komen. Maar hoe zit het met haar tweede bevoegdheid, Gelijke Kansen? Beetje verwarrend wat er op die dienst gebeurt: er was iemand aangeworven, dan weer ontslagen, dan gingen er 3 halftijdse contractuelen aangesteld worden, die beslissing werd dan weer ingetrokken, dan opnieuw open verklaard… en dat alles op enkele maanden tijd. Wij dringen erop aan dat de schepen wat actiever wordt. Want geef toe: de stadsmedewerkers aansporen om op 21 maart, de Dag tegen Racisme en Discriminatie, de rode buttons van Unia op te spelden kost niet echt veel moeite. Gaat de schepen nog iets doen op het vlak van vrouwenrechten, holebi-rechten en rechten van personen met een handicap? Bekijk hier het filmpje dat de CD&V-jongeren maakten voor de Dag tegen Racisme en Discriminatie. 

Dag tegen racisme en discriminatie

Ook Jong CD&V zegt nee tegen racisme en discriminatie!

Geplaatst door CD&V Vilvoorde op woensdag 21 maart 2018

Planet Zinga

In september 2017 kende de Vlaamse Minister van Jeugd een subsidie van 30.000 euro toe aan jeugdhuis Planet Zinga. De lokale Open VLD-afdeling vroeg dat de stad erop zou aandringen om dergelijke subsidies stop te zetten 'omdat er in het verleden meermaals vragen gesteld zijn bij de werking van het jeugdhuis', aldus Open VLD. De N-VA-schepen antwoordde dat de stad geen banden heeft met het jeugdhuis en dat ook de Vlaamse subsidies worden stopgezet. Wel: de subsidie werd toegekend, doorgaans na een strenge selectie, door Minister Sven Gatz, van … juist: Open VLD.

 

Tot slot, als uitsmijter: wist je dat:

- de luifel op de Grote Markt 550.000 euro zal kosten?

- de volgende gemeenteraad plaatsvindt op 16 april, en dat zoals steeds, alle Vilvoordenaars welkom zijn?

 

Volgende gemeenteraad: 16 april. Breng zelf ook een onderwerp op de agenda door contact op te nemen met info@vilvoorde.cdenv.be of met een van onze gemeenteraads- of OCMW-leden:

Bart Paredis (paredisbart@telenet.be), Marijke Vanhoudt (marijke.vanhoudt@hotmail.com), Rosaline Muyldermans (lucienenrosaline@skynet.be), Werner Grauwels (werner.grauwels@telenet.be) en Peter Van Kemseke (vankemsekepeter@gmail.com). Voor het OCMW: Christel Herbosch (christel.herbosch@telenet.be) en Johan Gielen (johan.gielen@sales.berner.be)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.