Nieuwsbrief Bestuursleden
CD&V Vilvoorde
N°1 - 01/05/2013
 
 

Politiek Café

Politiek café: veiligheid en mobiliteit

Vrijdag 7 juni, 19u30
De Kastanjelaar, Perksestraat 125, Vilvoorde

Hoe vermijden we dat het verkeer in en rond Vilvoorde de komende jaren volledig vastloopt? Moeten alcoholsloten verplicht worden? Hoe gaan we om met "kleine" overlast? Vindt u GAS-boetes ok? Heeft u hierover ideeën, of wil u hierover een idee vormen? Dan bent u meer dan welkom op ons eerste 'Politiek Café', waar u vrijuit over deze onderwerpen kan meediscusiëren met politici en mede-inwoners. U hoeft helemaal geen lid te zijn van CD&V: iedereen die zijn of haar ervaringen of ideeën kwijt wil, is welkom. Breng ook gerust een paar van uw vrienden of buren mee, want ook hun mening willen we horen. Alle goede ideeën nemen we nadien graag over.

Inschrijven op info@vilvoorde.cdenv.be

Vermeld ook of u vooral interesse heeft in mobiliteit of veiligheid.
Deelname is gratis

 

 

Politiek Café: praktisch

Wij verwachten heel wat van het Politiek Café op vrijdag 7 juni 2013. CD&V boegbeelden zoals Brussels parlementslid Bianca Debaets en senator/burgemeester Dirk Claes bevestigden reeds hun medewerking en wij genieten de volle ondersteuning van CD&V nationaal. Met uw hulp kunnen wij er samen een geweldig succes van maken.

Wat verwachten wij van u:

 • Spreek mensen persoonlijk aan: als elk bestuurslid een aantal buren, familieleden of vrienden aanspreekt, dan komen wij aan een mooi aantal.
 • Ter ondersteuning werden mooie uitnodigingen gedrukt op postkaartformaat:
  • een aantal van de postkaartjes zijn voorzien van een klever met de naam en het adres van het CD&V-lid. Aan de bestuursleden wordt gevraagd om deze te bezorgen. Onze secretaris bezorgt je hierover nog meer info.
  • elke wijk, elk bestuurslid krijgt ook nog een aantal blanco postkaartjes die hij aan vrienden, collega’s of buren kan geven.  Mensen persoonlijk aanspreken helpt echt.
 • De activiteit staat ondertussen ook op onze website en op onze facebookpagina. U mag deze linken doorsturen of delen met uw contacten.
 • Als je mensen uit het verenigingsleven kent, spreek ze aan. Alle Vilvoordse verenigingen werden aangeschreven, dus heel wat mensen zijn op de hoogte.
 • Wij zoeken nog enkele bestuursleden die een actieve rol willen spelen: een tafelgesprek animeren of verslag uitbrengen van de discussie. Als je daar zin in hebt neem dan contact met vankemsekepeter@gmail.com.

Gemeenteraad 29 april 2013

In deze rubriek is het de bedoeling om een kort verslag te geven van de gemeenteraad en van de tussenkomsten van onze CD&V gemeenteraadsleden.

 • Patrick Boone stelde dat onze fractie niet akkoord kon gaan met de voorgestelde budgetwijziging van het budget 2013. Een deel van de extra uitgaven wordt besteed aan de aanschaf van tablet computers, abonnementen en parkeerfaciliteiten voor de Vilvoordse schepenen terwijl datzelfde schepencollege nog geen uitspraken kan doen over de toekomstige stadsbegroting.
 • De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring aan de hernieuwing van de resolutie in het kader van duurzaam beleid en behoud van de titel FairTradeGemeente. Bart Paredis vroeg aan de bevoegde schepen of er ook gedacht is aan de hernieuwing van het raadsbesluit met betrekking tot de Schone Kleren Campagne. Gezien de recente drama’s in de kledingindustrie in Bangladesh hopen wij dat het gemeentebestuur rekening houdt met onze vraag.
 • Bij de stemming over de concessie van het beheer van het betalend parkeren op de openbare weg vroeg Patrick Boone of het de normale gang van zaken is dat er slechts een overeenkomst afgesloten wordt voor 1 jaar. Volgens de bevoegde schepen heeft dit te maken met de keuzes die Vilvoorde in de nabije toekomst zal nemen in verband met de aanleg van nieuwe boven- of ondergrondse parkeerplaatsen.
 • Marijke Vanhoudt interpelleerde het schepencollege over het Brussels parkeerbeleid en de impact op Vilvoorde en vroeg tegelijk welke de houding is van het stadsbestuur betreffende de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap (BHG). Lees meer
 • Rosaline Muyldermans is bezorgd over de toekomst van het Vilvoordse voetbal in het domein Drie fonteinen. Zij vroeg de schepen wat het resultaat is de vergadering die daaromtrent is doorgegaan.
 • Patrick Boone vroeg aan het schepencollege om bij de MIVB tussen te komen om een verkooppunt te voorzien in Vilvoorde (bijvoorbeeld in het station van de NMBS)
 


Varia Mei 2013

 • Het huis-aan-huisblad vindt u ook op de website www.vilvoorde.cdenv.be
 • Er zijn 14 mensen ingeschreven om mee te gaan naar de GoedGezindDag te Planckendael op pinkstermaandag. Wij spreken ter plaatse af op de CD&V-weide om 11u voor een gezamelijk drankje. Meer inlichtingen bij Jan Piqueur (GSM 0495/624420)
 • Het provinciaal congres CD&V Vlaams-Brabant gaat door op 8 juni 2013 in het provinciehuis te Leuven. Meer info op Vlaams-Brabant.cdenv.be
 • De volgende bestuursvergadering zal doorgaan op maandag 17 juni om 20u in het Gildenhuis te Peutie
 • CD&V neemt deel aan de Vilvoordse avondshopping op vrijdag 28 juni. De bedoeling is om een stand neer te zetten met de traditionele Cava, volksspelen, ballons voor de kinderen en een streepje muziek.

Tot slot

Ziezo, dit was dan de eerste nieuwsbrief voor de bestuursleden. De bedoeling is dat u maandelijks een nieuwsbrief ontvangt, telkens ongeveer rond de derde vrijdag van de maand.

U kunt ons helpen om in de toekomst nog meer dynamiek in de nieuwsbrief te steken.
Voor het volgende nummer mag u mededelingen zoals: een verslagje uit de commissies, het werk van de mandatarissen, interessante weetjes, ledennieuws, enz ... opsturen naar info@vilvoorde.cdenv.be vóór 10 juni 2013.

Onze leden krijgen vanaf nu ook een periodieke nieuwsbrief. Op dit ogenblik beschikken wij over een 50-tal e-mailadressen van leden. Dit kan nog veel beter natuurlijk, dus daar zullen wij in de toekomst werk van maken.

Bedankt om mij te lezen, en tot volgende keer!

Kalender

vrijdag, 13 oktober, 2017
Jongeren op weg naar Burn-out? Over kwetsbaarheid en veerkracht
zaterdag, 14 oktober, 2017
Met Koen Geens op de koffie
maandag, 16 oktober, 2017
Gemeenteraad