Nieuwsbrief juli 2015
CD&V Vilvoorde
13/07/2015
 
 

Onze gemeenteraadsleden in actie

 

De laatste gemeenteraad van het politieke jaar was een erg drukke voor onze CD&V-gemeenteraadsleden.

  • Onze fractie stelde vragen over het station van Vilvoorde, de ondergrondse parking, het nieuw tramtracé en de regeling voor tijdelijke slachtvloeren. 
    U leest hierover alles in deze nieuwsbrief.
  • CD&V-gemeenteraadslid Marijke Vanhoudt vroeg aandacht voor de sociale economie in Vilvoorde. Vanuit de beschutte werkplaats Mivavil bereikten ons weinig positieve berichten: er is minder werk en mensen zouden hun job kunnen verliezen. CD&V vroeg dat er dringend meer aandacht besteed wordt aan de Vilvoordse sociale economie, waarin mensen die moeilijk werk vinden zich toch kunnen ontplooiien.
  • de gemeenteraad kreeg ook een volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven van 2014. Twee zaken vallen onmiddellijk op: verschillende maatregelen die beloofd waren, zijn uitgesteld. Zo kwam het voor 2014 beloofde mobiliteitsplan er niet, en is er ook geen werk gemaakt van het ruimtelijk structuurplan. Toch belangrijk als je weet dat Vilvoorde geconfronteerd wordt met enstige mobiliteitsproblemen.  Ten tweede: de spectaculaire belastingsverhoging. De zogenaamde ‘onroerende voorheffing’ – de belasting die inwoners die een huis bezitten betalen – is gestegen met maar liefst 4 miljoen euro ten opzichte van 2013. Als je vergelijkt met 2012 – toen CD&V nog in het bestuur zat – zijn die belastingen intussen gestegen met maar liefst 5,5 miljoen euro.
  • wel goed nieuws: het stadsbestuur keurde een klimaatplan goed. Enkele maanden geleden had CD&V gevraagd dat daarin voldoende aandacht zou gaan naar energie-efficiëntie. Want meer energie-efficiëntie betekent ook minder uitgaven aan energie.

Nieuw tramtracé?

 

Fractieleider Peter Van Kemseke kwam nogmaals tussen over het tramtracé. Burgemeester Bonte had hierover tegen mei meer duidelijkheid beloofd, zonder resultaat. Ook in juni kwam er geen duidelijkheid. Wij blijven in elk geval hameren op ons alternatief tracé, waarbij de tram niet dwars door Kassei, Koningslo en de Stationlei rijdt. Dat alternatief tracé krijgt intussen steeds meer steun vanuit de bevolking, dus wij gaan daar zeker mee door.

Lees meer ›


De saga van het station van Vilvoorde

 

Nog maar eens over het station van Vilvoorde! Het stadsbestuur gaf op de gemeenteraad van juni groen licht aan een samenwerkingsovereenkomst met Machelen en de NMBS over de toekomstige treinhalte ‘Kerklaan’ in Machelen. Geen probleem voor ons, maar laten we toch eerst en vooral aan het station van Vilvoorde zelf denken. De staat waarin dit station verkeert, is niet langer om aan te zien, vandaar ook dat CD&V er enkele maanden geleden een ludieke actie opzette. Op de gemeenteraad van juni vroeg CD&V-gemeenteraadslid Bart Paredis concrete acties, inclusief juridische actie met dwangsommen. Enkele dagen later was er een actie van de Vilvoordse Adviesraad Toegankelijkheid, waarvan een van onze bestuursleden, Philip De Smet, voorzitter is.  Mooie actie, hopelijk komt alles nu in een stroomversnelling.

Lees meer ›


CD&V steunt actiecomités tegen ondergrondse parking Grote Markt

 

De actiecomités tegen een ondergrondse parking onder de Grote Markt verzamelden voldoende handtekeningen om hun bezorgdheden zelf op de gemeenteraad te komen uitleggen. CD&V vindt het een heel goede zaak dat inwoners zelf naar de gemeenteraad komen om duidelijk te maken wat hen bezighoudt. Wat de ondergrondse parking zelf betreft: ook CD&V vraagt zich af of dit zo een goede investering is. Je gaat immers het autoverkeer nog meer naar het stadscentrum leiden, en de parkeerprijzen zullen stijgen…


Regeling voor tijdelijke slachtvloer

 

In september vindt voor de moslimgemeenschap het Offerfeest plaats. De voorbije jaren kon de Vilvoordse moslimgemeenschap  gebruik maken van een tijdelijke slachtvloer, waardoor er een einde kwam aan illegale thuisslachtingen. Enkele weken geleden besliste minister Ben Weyts echter op zijn eentje om deze tijdelijkse slachtvloeren niet meer toe te staan, een zeer spijtige beslissing. CD&V-gemeenteraadslid Rosaline Muyldermans vroeg hierover een debat op de gemeenteraad. Daaruit bleek dat de stad onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen heeft, waardoor het Offerfeest dit jaar wel eens heel chaotisch zou kunnen verlopen. CD&V vraagt snel overleg zodat we niet terugkeren naar de oude praktijk van thuisslachtingen.


Locale economie

 

Eindelijk wordt de adviesraad lokale economie nieuw leven in geblazen!! Dit is precies wat CD&V in de gemeenteraad van mei gevraagd had: dat er opnieuw overleg zou komen met de handelaars van het centrum en van de winkelstraten in de wijken (want ook die mogen niet vergeten worden!).  Tot dusver heeft het stadsbestuur niet echt een actief handelscentrumbeleid gevoerd. Intussen neemt de leegstand alleen maar toe. Er zijn in elk geval voldoende gemotiveerde handelaars om de Leuvensestraat nieuw leven in te blazen, en die verdienen steun. Een aantal problemen moeten drastisch worden aangepakt, zoals de heel hoge huurprijzen. Bovendien is de stad voorstander van een nieuw winkelcentrum in de oude fabriekshallen van Renault. Het is voor CD&V niet duidelijk of er voldoende is nagedacht over de invloed op de Leuvensestraat. Wat als sommige ketenwinkels naar die nieuwe locatie zullen verhuizen?

Lees meer ›


96 dagen onderweg

 

Afdelingsvoorzitter Jan Piqueur is sinds donderdag 2 juli terug in Vilvoorde, na een pelgrimstocht van 96 dagen, en 2.260 kilometers naar Santiago de Compostela.

Wil je zijn verhaal nog eens nalezen dan vind je dit hier.

Lees meer ›


Noteer alvast in uw agenda

Na de vakantie schakelen wij weer een versnelling hoger. Wij plannen activiteiten voor elk wat wils. Zo is de maand september al goed gevuld. Meer over de planning 2015/2016 in een volgende nieuwsbrief.

Donderdag 3 september: Slimme mobiliteit met Karin Brouwers

Zondag 6 september: Ontbijtbuffet in het Gildenhuis te Peutie

Vrijdag 18 september: Diner dansant in cc Het Bolwerk

Donderdag 24 september: Wandeling Vilvoorde aan het water met CD&V senioren


Uitnodiging Diner dansant op 18 september 2015

CD&V Vilvoorde nodigt u uit op haar 7de diner dansant die doorgaat op vrijdag 18 september 2015 in cc Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17 Vilvoorde.

Wat mag u verwachten:

Deuren open om 19u.

Onze mandatarissen bieden u het aperitief aan in de ontmoetingsruimte.

Om 20 u gaan wij aan tafel voor het diner. U kunt vrij kiezen uit een warm voorgerechtenbuffet en een hoofdschotelbuffet met lekkere vis- en vleesgerechten, gevolgd door een gevarieerd dessertenbuffet .

Onze wijnkaart is aangepast aan het menu en aan ieders budget. Natuurlijk zijn er ook andere dranken verkrijgbaar.

Na het diner zet DJ Dirk van discobar “The Sound Machine” de dansavond in. Aan u om op zijn uitnodiging in te gaan en er gezellige avond van te maken.

Om praktische redenen vragen wij u te reserveren vóór 14 september 2014. Meer inlichtingen vindt u in de bijgevoegde flyer of bij een van uw bestuursleden in de wijk. 
Reservaties op TfNr 0495/62.44.20 of via e-mail: jan.piqueur@telenet.be.  Betalingen kunnen op rekening van CD&V Vilvoorde: IBAN BE22 0680 5083 0047.

U mag zeker niet ontbreken op dit topevenement van het CD&V werkjaar 2014, breng gerust uw familie en vrienden mee. 


Prettige vakantie

 

Tenslotte wensen wij iedereen een prettige en deugddoende vakantie.

De thuisblijvers kunnen elkaar ontmoeten op een van de zomerse activiteiten van stad Vilvoorde, zoals de Parkies of de Zomerse avondwandelingen of de cinéboot en nog veel meer. Het volledige programma van Zomers Vilvoorde vindt u hier.