Nieuwsbrief maart 2015
CD&V Vilvoorde
26/03/2015
 
 

CD&V in de gemeenteraad

In de gemeenteraad was CD&V de voorbije weken weer buitengewoon actief, door duidelijke standpunten in te nemen over zaken die voor u van belang zijn. Een kleine greep uit onze standpunten en tussenkomsten in de gemeenteraad:

Voetballertjes op straat?

Vorige maand ondervroeg CD&V de NVA-schepen over de geruchten dat Voetbalclub Sporting Vilvoorde-Koningslo, een club met 350 jeugdspelers het voetbalveld in Drie Fonteinen zou moeten verlaten. Het antwoord was teleurstellend: tegen eind juni moest de ploeg inderdaad weg, zonder dat er vanuit de stad een oplossing werd aangeboden om de club in leven te houden. Ouders en spelers reageerden geschokt, en organiseerden op 23 maart, net voor de gemeenteraad, zelfs een betoging met de slogan: `wij willen voetballen`. CD&V dringt er bij het stadsbestuur op aan dat er minstens een tijdelijke oplossing gevonden wordt, in het belang van die vele gemotiveerde voetballertjes voor wie voetbal hun passie is. We blijven daarop aandringen, binnen en buiten de gemeenteraad.

Lees meer ›


Ondergrondse parking onder de grote markt

Vorig geleden besliste het stadsbestuur om onder de Vilvoordse Grote Markt een ondergrondse parking aan te leggen. CD&V heeft daar heel wat vragen bij, en we staan daarbij helemaal niet alleen. Verenigingen zoals de fietsersbond vinden dit ook geen goed idee, en recent zijn er zelfs twee actiegroepen opgericht die zich verzetten tegen die parking. We vrezen dat door alle autoverkeer naar het stadscentrum te trekken, het centrum nog meer zal vastlopen. Precies een jaar geleden beloofde het stadsbestuur dat er tegen het najaar een mobiliteitsstudie zou komen om dat te onderzoeken. Die mobiliteitsstudie is er nog altijd niet. CD&V voorspelde ook dat door die ondergrondse parking de parkeertarieven naar omhoog zouden gaan. En inderdaad: op de gemeenteraad van 23 maart bleek dat de prijzen vanaf 1 januari 2016 zullen stijgen. We zien bovendien dat in sommige steden dergelijke parkings helemaal niet renderen. In Mortsel wordt de ondergrondse parking maar voor 30% gebruikt, Geel zit met hetzelfde probleem. Daar moet de stad de exploitant zelfs vergoeden omdat er te weining opbrengsten zijn. Wordt dus zeker vervolgd!

Lees meer ›


Uplace

Na de beslissing van de Vlaamse Regering om een openbaar onderzoek op te starten over Uplace beslisten de gemeenteraden van Leuven en Mechelen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de komst van het megawinkelcomplex. Vilvoorde kon niet achterblijven. Daarom diende CD&V een motie in, die in licht aangepaste vorm door de meerderheid werd overgenomen. Op de gemeenteraad van 23 maart keurde bijna de volledige gemeenteraad de motie goed. Vilvoorde gaat dus ook een bezwaarschrift indienen, omwille van de mobiliteitsproblemen, de bedreiging voor de luchtkwaliteit en de negatieve gevolgen voor ons handelscentrum. CD&V Vilvoorde probeert, samen met de collega’s uit Leuven en de Provincie, nu ook CD&V nationaal zover te krijgen dat ze zich ook duidelijk uitspreekt tegen Uplace. 

Lees meer ›


Proper Vilvoorde

Ook netheid is voor CD&V van belang. Op de gemeenteraad van februari vroeg CD&V dat er snel een oplossing zou komen voor een veelvoorkomend probleem in Vilvoorde: vuilzakken worden al te vaak opgestapeld rond parkeermeters, midden op het voetpad, bij bankautomaten… Een goed voorbeeld is de Leuvensestraat, waar de parkeermeters soms ontoegankelijk zijn door de opgestapelde vuilzakken. De stad beloofde sneller op te treden.

Op de gemeenteraad van maart stelde CD&V enkele kritische vragen over de beslissing van de stad om te besparen op netheid: het budget zakt met maar liefst 30%, waardoor er 19 uren per week minder zal geveegd worden in Vilvoorde. En dat terwijl de gemeentebelastingen met bijna 30% omhoog gingen! CD&V vroeg dat er bijkomende maatregelen zouden komen om de stad proper te houden.


Ludieke actie aan het station van Vivoorde

CD&V Vilvoorde organiseerde een korte ludieke actie aan het vervallen station van Vilvoorde. Na 14 jaar wachten wordt de renovatie nog eens met jaren uitgesteld. We vragen dat er intussen herstellingswerken gebeuren om de trappen en perrons veiliger en beter toegankelijker te maken.

Niet alleen in het station zelf, ook op de gemeenteraad vroegen we snelle actie. Als reactie daarop zei burgemeester Bonte dat hij juridische stappen overweegt. OK, maar daar gaan we toch niet op wachten om tenminste de meest gevaarlijke plaatsen op de perrons te herstellen? Jammer trouwens dat de Minister Galant haar bezoek aan Vilvoorde heeft 'uitgesteld'! Gaat ze liever niet in gesprek met treinreizigers?

Lees meer ›


En wist u verder dat ...

  • vanaf 1 maart ook 14-jarigen een GAS-boete kunnen krijgen in Vilvoorde (en dat CD&V daar tegen stemde)?
  • CD&V blijft pleiten voor een alternatief tramtracé dat NIET door Koningslo, Kassei en de Stationlei loopt?
  • CD&V vraagt dat er bij de renovatie van de Leuvensestraat de meest besparende straatverlichting zal gebruikt worden?
  • CD&V niet begrijpt waarom in Peutie – de wijk met de Sint-Martinuskerk en de Sint-Marinusprocessie - de nieuwe verkaveling Sint-Martinus nu de naam Maartenshof krijgt, en ook de stad niet kon uitleggen waarom de ‘sint’ geschrapt werd?
  • bekommerd blijft over de veiligheid in Vilvoorde en in de politeraad meer duidelijkheid vroeg over het plaatsen van extra bewakingscamera’s?
  • CD&V in de gemeenteraad met veel plezier JOUW standpunten en ideeën zal blijven verdedigen, als je die tijdig bezorgt aan een van uw gemeenteraadsleden…

BBQ Jong CD&V

 

 

Jong CD&V nodigt u graag uit op haar jaarlijkse BBQ
Wanneer? zaterdag 25 april van 11u tot 14u
Waar? Gildenhuis Peutie 
Wat? lekker gebakken vlees en gevarieerd groentenbuffet

Van harte welkom!


Erfgoedwandeling Faubourg

Noteer alvast in uw agenda:

CD&V Vilvoorde organiseert haar 2de erfgoedwandeling in de wijk Faubourg.
De wandelzoektocht gaat door op zondag 26 april.

Meer informatie volgt later.


Alles begint bij onze leden!

De ledenhernieuwings- en wervingscampagne 2015 loopt op volle toeren. Je hebt je lidgeld rechtstreeks betaald of uw wijkverantwoordelijke kwam u een bezoekje brengen? Dan is alles OK, want voor ons is elke lid belangrijk. Uw lidmaatschp geeft u een stem waar wij graag naar luisteren.

Een speciale dank aan gemeenteraadslid Rosaline Muyldermans die dit jaar (voorlopig) recordhouder is in het aanbrengen van nieuwe leden.

Heb je vragen over het lidmaatschap? Slaag je er niet in om de ledenpagina van CD&V te openen? Wil je lid worden van onze groep? Eén adres: Dien Follon, afdelingssecretaris CD&V Vilvoorde.


Jan naar Santiago de Compostela

Onze afdelingsvoorzitter Jan Piqueur vetrekt op zaterdag 28 maart op pelgrimstocht, te voet van Vilvoorde naar Santiago de Compostela.
Jan zal een blog aanmaken zodat u zijn verhaal kunt volgen. Klik hier voor de link naar de blog.

Wie Jan graag komt uitwuiven is welkom, nu zaterdag tussen 8u30 en 9u30 in de Jan Frans Willemsstraat 29, Vilvoorde.