Nieuwsbrief september 2014
CD&V Vilvoorde
N°13 - 30/09/2014
 
 

Gemeenteraad van 8 september 2014

Op de gemeenteraad (8/9) van 8 september zette CD&V-raadslid Rosaline Muyldermans de parkeerproblemen aan het Vredeplein in Peutie op de agenda. Inwoners uit de buurt zijn al lang vragende partij voor extra parkeerplaatsen. In het verleden deed CD&V een rondvraag bij een aantal buurtbewoners, en daaruit bleek dat een groot aantal van hen voorstander is van extra parkeerplaatsen en van meer groen op het Vredeplein. Het plein zelf moet natuurlijk autovrij blijven, maar volgens CD&V kunnen er zonder al te veel moeite en zonder zware kosten 14 extra parkeerplaatsen worden aangelegd, gewoon door het plein wat anders in te richten. Vandaar dat we dit punt op de agenda van de gemeenteraad brachten. CD&V is tevreden dat het stadsbestuur op de gemeenteraad positief reageerde. Eerstdaags zullen de aanpassingswerken van start gaan. Er komen 8 extra parkeerplaatsen, iets minder dan wat we gehoopt hadden, maar we zijn niettemin tevreden. Dit voorbeeld toont nogmaals aan dat er in de wijken nog mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen bij te creëren, mits enige creativiteit van de bewoners en wat politieke wil.

CD&V-raadslid Marijke Van Houdt bracht de toestand van het onkruid in de bermen nog eens ter sprake.  Zij interpelleerde het bestuur over de toestand in Koningslo  (De Pomp en de Romeinsesteenweg) waar bewoners vaststelden dat stroken van de bermen bruin werden nadat zij werden bespoten. De betrokken schepen gaf toe dat er fouten zijn gemaakt en dat het personeel in de toekomst zal worden opgeleid om vanaf 2015 beter om te gaan met onkruidbestrijding zonder het gebruik van pesticiden. Stad Vilvoorde zal nieuwe plantjes aankopen om de bermen te herstellen.


Petitie gemeentebelastingen

 

Bent u ook zo geschrokken toen u uw aanslagbiljet bekeek? U zou voor minder! Ook CD&V schrok toen ze de plannen van het stadsbestuur vernam. 

Maak duidelijk aan uw stadsbestuur dat u het niet eens bent met de verhoging van de gemeentebelastingen en onderteken onze petitie!


 

 

 

Deze maand viel de nieuwste editie van de CD&V Direct in uw brievenbus met interessante artikels over onze afdelingswerking.

Lees deze hier nog eens na

Lees meer ›


Diner dansant 2014 was 'Top'

De Diner dansant van september 2014 was een meer dan geslaagde editie.

Onze traiteur Marnix zorgde voor een schitterend vis- en vleesbuffet en een verrassend dessertenbord (heb je wel eens een rijstpapkroketje gegeten?). Sommigen waagden zelfs te zeggen dat dit het (een van de) beste diners was in de geschiedenis van vele diners dansant.
DJ Dirk van de Sound Machine zette meteen de toon en zorgde de hele avond voor een goed gevulde dansvloer.
Iedereen tevreden met de tombola met als hoogtepunt de trekking van heel waardevolle prijzen.

Ik wil alle mensen die er mee voor zorgden dat de diner dansant tot in de kleinste puntje was georganiseerd van harte bedanken. Een speciale dank aan de sponsors voor het programmaboekje en alle schenkers van tombolaprijzen.

Deze editie gemist? dan zeggen wij graag ... Tot volgend jaar!


Ontbijtbuffet te peutie

 

Het wijkteam Peutie van CD&V Vilvoorde zorgde ook dit jaar weer voor een lekker en gezellig ontbijtbuffet in het Gildenhuis te Peutie.

Proficiat en bedankt voor de organisatie.