Erik Clerckx

Voozitter CD&V Senioren

  Op 8 december 1938 zag ik het levenslicht in Vilvoorde, mijn geliefde stad. Al op jeugdige leeftijd was ik sterk geïnteresseerd in diverse aspecten van het menselijk samenlevingsproces, o.m. in persoonlijkheidsvorming en sociaal-cultureel welzijn.
  Vooral het fundamenteel recht op opvoeding via opleiding, scholing, vorming en onderwijs heb ik steeds hartstochtelijk verdedigd. Na mijn studies was de aanstelling tot leraar de bekroning van een levensideaal: les geven aan jongeren en hen mee helpen vormen tot volwassenen met verantwoordelijkheidszin.

  Dankzij mijn ouders en grootouders ontving ik een dubbele gave. Enerzijds mijn grote belangstelling voor het geschreven en gesproken woord. Mijn grootvader -langs moederszijde- was Lode Vits, schrijver van "Dikke Pie". Anderzijds mijn gedreven engagement voor het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven. Mijn grootvader-langs vaderszijde- was een innemende, sociaal-bewogen schepen voor Sociale Zaken in Vilvoorde.

  Met deze geestelijke bagage engageerde ik mij volop in het maatschappelijk leven van mijn stad. Ik was actief in de studentenbeweging, sloot mij aan bij een toneelvereniging, schreef gedichten en verhalen en werd de eerste dorpsdichter van Houtem. In het onderwijs bleef ik niet bij de pakken zitten. In leerplancommissies en schoolactiviteiten kon ik mijn onderwijsambitie waarmaken.

  In onze complexe, snel evoluerende maatschappij reken ik het tot mijn opdracht om de jongeren te begeleiden en te vormen tot adolescenten met visie op de toekomst.
  Met enthousiasme neem ik in Vilvoorde verantwoordelijkheid op in de politiek. Als voorzitter van de CD&V-seniorenafdeling wil ik er mee voor zorgen dat CD&V-Vilvoorde opnieuw zijn stempel kan drukken op het beleid van mijn geliefde stad.