Werner Grauwels

Bestuurslid

  Hallo, ik ben Werner Grauwels, geboren in 1968 in Vilvoorde. Sindsdien heb ik altijd op Kassei gewoond. Onze pa (Hugo) heeft steeds in het lager onderwijs (KOV) lesgegeven en ons mama (Rita) heeft steeds gewerkt op Kodak te Koningslo. Zij waren actief in de verenigingen hier op Kassei en dat heb ik dan voor een stuk geërfd van hun. Zelf heb ik 3 kinderen en 1 kleinkind. Werken heb ik gedaan bij Pauwels Trafo en nu reeds bijna 15 jaar bij Volker Wessels Telecom als elektricien. Daar ben ik ook zeer actief bij het ACV als lid van ondernemingsraad en lid beroepsbestuur en dagelijks bestuur van de regio Antwerpen.
  Hier op de Kassei ben ik ook zeer actief, als verantwoordelijke van de zaal Ons Huis, de werking van de parochie en organiseren van verschillende festiviteiten hierbinnen.
  Wij wonen in het midden van de wijk (Rubensstraat) en daardoor ken ik ook wel de pijnpunten die zich afspelen op Kassei. Zoals bijvoorbeeld het zwaar verkeer, sluipverkeer, toestand voetpaden, leegstand sociale woningen, de moeilijke bereikbaarheid van het centrum (file) enz. Daarbij kennen wij natuurlijk ook onze mooie groene ruimte die we hier hebben en zeker willen behouden. We moeten de groene long van de stad blijven.
  Ik wil mij zoals nu gedurende 2 jaar reeds als gemeenteraadslid verder inzetten voor een betere leefomgeving, aanpakken van zwaar en sluipverkeer, luchtverontreiniging, en properheid in onze wijk. Daarbij de samenhorigheid verbeteren onder elkaar en de verschillende wijken door verschillende initiatieven.
  Wat ik ook zeer belangrijk vind is dat onze kinderen en kleinkinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan, hier op Kassei en in Vilvoorde. Dit door de bestaande infrastructuur aan te pakken en waar nodig extra zebrapaden en fietspaden te voorzien.
  Onze stad in een positiever daglicht te plaatsen door problemen op een positieve manier aan te pakken. De stadskern te versterken door onze handelaars beter te ondersteunen en nieuwkomers te begeleiden.
  De komst van de trambus zal onze wijk ook voor een deel veranderen, zoals we de plannen hebben kunnen inzien op de infoavonden wordt hier ook wel zeer veel aandacht besteed aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker. We gaan dit zeker verder opvolgen.